Sätter scenen
We help to find
What are you looking for?

Privacy Policy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 30 juli 2023

Denna integritetspolicy beskriver våra riktlinjer och procedurer för insamling, användning och delning av din information när du använder tjänsten och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information enligt denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy har skapats med hjälp av Free Privacy Policy Generator.

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars första bokstav är versal har betydelser definierade under följande förhållanden. Följande definitioner har samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För ändamål med denna integritetspolicy:

 • Konto innebär ett unikt konto som skapas för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Affiliate innebär ett företag som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där “kontroll” innebär ägande av 50% eller mer av aktierna, egenkapitalandelar eller andra värdepapper som har rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller annan styrande myndighet.
 • Bolaget (benämnt antingen “bolaget”, “vi”, “oss” eller “vår” i detta avtal) hänvisar till Sigster Pictures AB, Torggatan 13A, 981 30 Kiruna.
 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet av en webbplats och innehåller detaljer om din webbläsarhistorik på den webbplatsen bland sina många användningsområden.
 • Land avser: Sverige
 • Enhet innebär en enhet som kan få åtkomst till tjänsten, till exempel en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar individ.
 • Tjänst avser webbplatsen.
 • Tjänsteleverantör innebär en fysisk eller juridisk person som behandlar data på uppdrag av bolaget. Det avser tredjepartsföretag eller enskilda personer som är anställda av bolaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten på uppdrag av bolaget, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller hjälpa bolaget att analysera hur tjänsten används.
 • Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genererade genom användningen av tjänsten eller från tjänstens infrastruktur själv (till exempel besökslängden på en sida).
 • Webbplats avser Sigster Pictures, åtkomlig från https://sigsterpictures.se/
 • Du avser den individ som får åtkomst till eller använder tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person för vilken sådan individ får åtkomst till eller använder tjänsten.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av insamlad data

Personuppgifter

Under användningen av vår tjänst kan vi be dig att lämna vissa personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt vid användning av tjänsten.

Användningsdata kan inkludera information såsom din enhets IP-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna på vår tjänst som du besöker, datum och tid för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

När du får åtkomst till tjänsten via en mobil enhet kan vi automatiskt samla in viss information, inklusive men inte begränsat till vilken typ av mobil enhet du använder, unik ID för din mobila enhet, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, den typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar varje gång du besöker vår tjänst eller när du får åtkomst till tjänsten via en mobil enhet.

Spårningsteknik och kakor (cookies)

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. De spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker vi använder kan inkludera:

 • Cookies eller webbläsarkakor. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Om du dock inte accepterar cookies kan du möjligen inte använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har ändrat inställningarna för din webbläsare så att den vägrar cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Webb beacons. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webb beacons (även kallade clear gifs, pixel tags och single-pixel gifs) som gör det möjligt för bolaget att exempelvis räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för andra relaterade webbplatsstatistik (t.ex. registrering av en viss sektion och verifiering av system- och serverintegritet).

Cookies kan vara “permanenta” eller “sessionscookies”. Permanenta cookies förblir på din personliga dator eller mobila enhet när du är offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Lär dig mer om cookies på artikeln om användning av cookies och spårning på Free Privacy Policy webbplats.

Vi använder både sessions- och permanenta cookies för följande ändamål:

 • Nödvändiga/Essentiella cookiesTyp: SessionscookiesAdministreras av: OssÄndamål: Dessa cookies är nödvändiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att möjliggöra användning av några av dess funktioner. De hjälper till att verifiera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har begärt inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att ge dig dessa tjänster.
 • Cookies-policy/cookies-medgivande cookiesTyp: Permanent cookiesAdministreras av: OssÄndamål: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.
 • FunktionalitetscookiesTyp: Permanent cookiesAdministreras av: OssÄndamål: Dessa cookies tillåter oss att komma ihåg de val du gör när du använder webbplatsen, såsom att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och undvika att du behöver ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val angående cookies, besök vår cookies-policy eller sektionen om cookies i vår integritetspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Bolaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.
 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter du lämnar ger dig åtkomst till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För att utföra ett avtal: utvecklingen, överensstämmelsen och genomförandet av köpeavtalet för de produkter, föremål eller tjänster du har köpt eller något annat avtal med oss genom tjänsten.
 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra liknande elektroniska kommunikationsformer, såsom push-meddelanden i mobilapplikationer, om uppdateringar eller informativa meddelanden relaterade till funktioner, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.
 • För att tillhandahålla dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem du redan har köpt eller frågat om, om du inte har valt att inte få sådan information.
 • För att hantera dina förfrågningar: För att hantera och hantera dina förfrågningar till oss.
 • För företagsöverföringar: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, reorganisering, likvidation eller annan försäljning eller överföring av delar eller hela våra tillgångar, antingen som en pågående verksamhet eller som en del av en konkurs-, likvidations- eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänsteanvändare överförs.
 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiering av användningstrender, bedömning av effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig.
 • För företagsöverföringar: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med eller under förhandlingar om en fusion, försäljning av bolagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med affiliates: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, moderbolag och andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss, och vi kommer då att kräva att dessa affiliates följer denna integritetspolicy.
 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller erbjudanden.
 • Med andra användare: När du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i allmänna områden med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.
 • Med ditt samtycke: Vi kan lämna ut din personliga information för något annat ändamål med ditt samtycke.

Behållande av dina personuppgifter

Bolaget kommer endast behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålen som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att uppfylla gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policys.

Bolaget kommer också behålla användningsdata för interna analytiska ändamål. Användningsdata behålls generellt sett under en kortare tid, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller när vi är lagligt förpliktigade att behålla dessa data under längre tid.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas vid bolagets verksamhetslokaler och på andra platser där de inblandade parterna i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till och bibehållas på datorer som ligger utanför ditt stat, provins, land eller annat landstingsområde där dataskyddslagarna kan skilja sig från de som gäller i ditt område.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av din lämnade information innebär ditt samtycke till en sådan överföring.

Bolaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy, och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Radera dina personuppgifter

Du har rätt att radera eller begära att vi hjälper till att radera de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Vår tjänst kan ge dig möjlighet att radera viss information om dig inifrån tjänsten.

Du kan uppdatera, ändra eller radera dina uppgifter när som helst genom att logga in på ditt konto, om du har ett sådant, och besöka avsnittet för kontoinställningar som låter dig hantera dina personuppgifter. Du kan också kontakta oss för att begära åtkomst till, korrigering eller radering av eventuell personlig information som du har lämnat till oss.

OBS! Observera att vi kan behöva behålla viss information när vi har en laglig skyldighet eller laglig grund för att göra det.

Offentliggörande av dina personuppgifter

Företagsaffärer

Om bolaget är inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att ge meddelande innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Lagkrav

Bolaget kan lämna ut dina personuppgifter i god tro när sådana åtgärder krävs för att:

 • Följa en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara bolagets rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller utreda möjliga brott i anslutning till tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot rättsligt ansvar

Dina rätter för dataskydd enligt allmän dataskyddsförordning (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter enligt GDPR i syfte att skydda dina personuppgifter:

 • Rätten till tillgång, uppdatering eller radering av den information som vi har om dig. När det är möjligt, kan du få åtkomst till din personliga information direkt inom ditt konto eller avsnittet för kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, kontakta oss så att vi kan hjälpa dig.
 • Rätten till rättelse. Du har rätt att rätta till din information om den information som vi har om dig är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter på grund av vårt berättigade intresse. Vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du bestrider deras korrekthet, om behandlingen är olaglig, om vi inte längre behöver informationen för de ändamål den samlades in för eller om du har invänt mot vår behandling och inväntningen fortfarande prövas.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att erhålla en kopia av den information som vi har om dig i ett strukturerat, läsbart och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss, om det är tekniskt möjligt.
 • Rätten att dra tillbaka samtycke. Du har också rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke, men detta påverkar inte lagligheten av behandlingen som utfördes före återkallelsen av ditt samtycke.
 • Rätten att klaga. Om du är bosatt i EES och anser att vi har obehörigt behandlat dina personuppgifter i enlighet med GDPR, har du rätten att klaga till ditt lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktdetaljer här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Datatransfer utomlands

Dina uppgifter, inklusive personuppgifter, kan överföras till och underhållas på datorer som ligger utanför ditt land, provins, landstingsområde eller annat statligt område där dataskyddslagarna kan skilja sig från de som gäller i ditt område.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att tillhandahålla information till oss, tänk på att vi överför dina data, inklusive personuppgifter, till Sverige och att vi behandlar det där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av din lämnade information innebär ditt samtycke till sådan överföring.

Bolaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy, och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att tas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis för någon tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy med jämna mellanrum. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att låta dig veta via e-post och/eller en framträdande notis om våra tjänster, innan ändringen träder i kraft och uppdatera “Giltighetsdatum” i början av denna integritetspolicy.

Vi rekommenderar att du regelbundet granskar den här integritetspolicyn för eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss:

 • Via e-post: tobias@sigsterpictures.com